Đang cập nhật lại giá cần gì liên hệ nhé
Hotline: 0989 360 277 (Chị Vân)

Bảng giá sĩ

CỬA HÀNG LINH KIỆN ĐIỆN THOẠI GIÁ SỈ CẨM VÂN

KÍNH CHÀO QUÝ KHÁCH

CHUYÊN  BÁN SỈ VÀ LẺ LINH PHỤ KIỆN VÀ ĐỒ CHƠI  CÔNG NGHỆ

CHUYÊN SHIP HÀNG TỈNH  VÀ GIAO HÀNG MIỄN PHI TRONG THÀNH PHỐ

CHẾ ĐỘ BẢO HÀNH 1 ĐỔI 1 NHANH  (CÒN TEM. KHÔNG BI RÁCH  VÀ CÒN HẠN BẢO HÀNH TRÊN TEM )

PHƯƠNG THỨC   ĐẶT HÀNG   

 

    ĐẶT HÀNG GỌI :   0989360277

BẢN GIÁ  

 

 

 

TÊN SẢN PHẨM  Giá bán  GIÁ SỈ BẢO HÀNH
MÀN HÌNH IPHONE ZIN ÉP KÍNH SL
MÀN HÌNH ZIN IP4/4S   liên hệ test
MÀN HÌNH ZIN ÉP KÍNH 5C   liên hệ test
MÀN HÌNH ZIN ÉP KÍNH 5G   liên hệ test
MÀN HÌNH ZIN ÉP KÍNH 5S   liên hệ test
MÀN HÌNH ZIN ÉP KÍNH 6G   liên hệ test
MÀN HÌNH ZIN ÉP KÍNH 6 P   liên hệ test
MÀN HÌNH ZIN ÉP KÍNH 6S   liên hệ test
MÀN HÌNH ZIN ÉP KÍNH 6 SP   liên hệ test
MÀN HÌNH 7 ZM    liên hệ test
MÀN HÌNH 7 PLUS ZM   liên hệ test
MÀN HÌNH 8 ZM   liên hệ test
MÀN HÌNH 8 PLUS ZM   liên hệ test
MÀN HÌNH IPHONE X ZM   liên hệ test
MÀN HÌNH IPAD SLL
MÀN HÌNH IPAD MINI 1   liên hệ 6 tháng (test)
MÀN HÌNH IPAD MINI 2   liên hệ 6 tháng (test)
MÀN HÌNH IPAD 2   liên hệ 6 tháng (test)
MÀN HÌNH IPAD 3/4   liên hệ 6 tháng (test)
MÀN HÌNH IPAD 5/E   liên hệ 6 tháng (test)
MÀN HÌNH IPAD 6    GỌI     liên hệ 6 tháng (test)
MÀN HÌNH IPHONE ZIN LINH KIỆN SLL
liên hệ 6 tháng (test)
MÀN HÌNH 4G   liên hệ 6 tháng (test)
MÀN HÌNH 4S   liên hệ 6 tháng (test)
MÀN HÌNH 5G   liên hệ 6 tháng (test)
MÀN HÌNH 5C   liên hệ 6 tháng (test)
MÀN HÌNH 5S   liên hệ 6 tháng (test)
MÀN HÌNH 6G   liên hệ 6 tháng (test)
MÀN HÌNH 6P   liên hệ 6 tháng (test)
MÀN HÌNH 6S   liên hệ 6 tháng (test)
MÀN HÌNH 6SP   liên hệ 6 tháng (test)
MÀN HÌNH 7G

 

 

liên hệ 6 tháng (test)
MÀN HÌNH 7 P   liên hệ 6 tháng (test)
MÀN HÌNH 8G   liên hệ 6 tháng (test)
MÀN HÌNH 8 P   liên hệ 6 tháng (test)

 

 

MÀN HÌNH SONY - SAMSUNG - OPPO - ZENPHONE


 

mhj5mhj2mhj52222222222222222222222222222222222222222                    

TÊN SẢN PHẨM  Giá bán  GIÁ SỈ BẢO HÀNH
SONY SLL
MÀN HÌNH SONY C2305        130 liên hệ 3 tháng test
MÀN HÌNH SONY C3 BỘ        370 liên hệ 3 tháng (test)
MÀN HÌNH SONY C4 BỘ        360 liên hệ 3 tháng (test)
MÀN HÌNH SONY C5 BỘ        470 liên hệ 3 tháng (test)
MÀN HÌNH SONY E4 rời        230 liên hệ 3 tháng test
MÀN HÌNH SONY M2  BỘ         190 liên hệ 3 tháng test
MÀN HÌNH SONY M4  BỘ         270 liên hệ 3 tháng test
MÀN HÌNH SONY M5  BỘ         450 liên hệ 3 tháng test
MÀN HÌNH SONY L1        400 liên hệ 3 tháng test
MÀN HÌNH SONY XA        450 liên hệ 3 tháng test
MÀN HÌNH SONY XA1        385 liên hệ 3 tháng test
MÀN HÌNH SONY XA1 ultra        730 liên hệ 3 tháng test
MÀN HÌNH SONY XA Ultra/C6        510 liên hệ 3 tháng test
MÀN HÌNH SONY Z       300 liên hệ 3 tháng (test)
MÀN HÌNH SONY Z1       290 liên hệ 3 tháng (test)
MÀN HÌNH SONY Z2      320 liên hệ 3 tháng (test)
MÀN HÌNH SONY Z3        300 liên hệ 3 tháng (test)
MÀN HÌNH SONY Z4        540 liên hệ 3 tháng (test)
MÀN HÌNH SONY Z5        540 liên hệ 3 tháng test
MÀN HÌNH SONY Z ultra        500 liên hệ 3 tháng(test)
SAMSUNG SLL
MÀN HÌNH SAM SUNG ON5        180 liên hệ  3 tháng test
MÀN HÌNH SAM SUNG ON7        200 liên hệ  3 tháng test
MÀN HÌNH SAM SUNG A3(15)        425 liên hệ  3 tháng test
MÀN HÌNH SAM SUNG A3(16)        850 liên hệ  3 tháng test
MÀN HÌNH SAM SUNG A5(15)        355 liên hệ  3 tháng test
MÀN HÌNH SAM SUNG A5(16)       2290 liên hệ  3 tháng test
MÀN HÌNH SAM SUNG A7.15       12230 liên hệ  3 tháng test
MÀN HÌNH SAM SUNG A7(16) oled       11200 liên hệ  3 tháng test
MÀN HÌNH SAM SUNG E5        295 liên hệ  3 tháng test
MÀN HÌNH SAM SUNG E7        400 liên hệ  3 tháng test
MÀN HÌNH SAM SUNG J100        145 liên hệ  3 tháng (test)
MÀN HÌNH SAM SUNG J1.16        395 liên hệ  3 tháng test
MÀN HÌNH SAM SUNG J1.16 (CHỈNH SÁNG TỐI)        310 liên hệ 3 tháng test
MÀN HÌNH SAM SUNG J1 MINI        110 liên hệ  3 tháng (test)
MÀN HÌNH SAM SUNG J2.15        310 liên hệ  3 tháng (test)
MÀN HÌNH SAMSUNG J2 PRIM/G532        195 liên hệ  3 tháng (test)
MÀN HÌNH SAMSUNG J2.16        310 liên hệ  3 tháng test
MÀN HÌNH SAMSUNG J2 pro        720 liên hệ  3 tháng test
MÀN HÌNH SAMSUNG J3 (2015)        245 liên hệ  3 tháng (test)
MÀN HÌNH SAMSUNG J3 (2015) (CHỈNH SÁNG TỐI)        280 liên hệ 3 tháng test
MÀN HÌNH SAMSUNG J3 oled        795 liên hệ  3 tháng test
MÀN HÌNH SAMSUNG J3 (2016)        255 liên hệ  3 tháng test
MÀN HÌNH SAMSUNG J3 Pro        430 liên hệ  3 tháng(test)
ÀN HÌNH SAMSMUNG J4        430 liên hệ  3 tháng test
MÀN HÌNH SAMSUNG J5 (2015)        245 liên hệ  3 tháng (test)
MÀN HÌNH SAMSUNG J5 (2015) (CHỈNH SÁNG TỐI)        300 liên hệ 3 tháng test
MÀN HÌNH SAMSUNG J5 oled      800 liên hệ  3 tháng test
MÀN HÌNH SAMSUNG J5 (2016)        320 liên hệ  3 tháng test
MÀN HÌNH SAMSUNG J5 (2016) (CHỈNH SÁNG TỐI)        355 liên hệ 3 tháng test
MÀN HÌNH SAMSUNG J5.16 oled        1000 liên hệ  3 tháng test
MÀN HÌNH SAMSUNG J5 Prim        335 liên hệ  3 tháng (test)
MÀN HÌNH SAMSUNG J6        540 liên hệ  3 tháng test
MÀN HÌNH SAMSUNG J7.15        290 liên hệ 3 tháng test
MÀN HÌNH SAMSUNG J7.15 (CHỈNH SÁNG TỐI)        335 liên hệ 3 tháng test
MÀN HÌNH SAMSUNG J7 oled       1150 liên hệ  3 tháng test
MÀN HÌNH SAMSUNG J7.16        320 liên hệ 3 tháng test
MÀN HÌNH SAMSUNG J7.16 (CHỈNH SÁNG TỐI)        330 liên hệ 3 tháng test
MÀN HÌNH SAMSUNG J7.16 oled       1240 liên hệ 3 tháng test
MÀN HÌNH SAMSUNG J7 Prim        350 liên hệ 3 tháng (test)
MÀN HÌNH SAMSUNG J7 Pro        475 liên hệ 3 tháng test
MÀN HÌNH SAMSUNG J7 Pro oled        850 liên hệ 3 tháng test
MÀN HÌNH SAMSUNG J7 plus        800 liên hệ 3 tháng test
MÀN HÌNH SAM SUNG I8552        190 liên hệ 3 tháng (test)
MÀN HÌNH SAM SUNG I8262        190 liên hệ 3 tháng (test)
MÀN HÌNH SAM SUNG I9082        200 liên hệ 3 tháng (test)
MÀN HÌNH SAM SUNG I9152        395 liên hệ 3 tháng test
MÀN HÌNH SAM SUNG G7102        165 liên hệ 3 tháng (test)
MÀN HÌNH SAM SUNG G318        135 liên hệ 3 tháng (test)
MÀN HÌNH SAM SUNG G313H        130 liên hệ 3 tháng (test)
MÀN HÌNH SAM SUNG G530         185 liên hệ 3 tháng (test)
MÀN HÌNH SAM SUNG G361/G360        170 liên hệ 3 tháng test
MÀN HÌNH SAM SUNG G355H        170 liên hệ 3 tháng (test)
MÀN HÌNH SAM SUNG S7562/7560        155 liên hệ 3 tháng (test)
MÀN HÌNH SAM SUNG S5830         110 liên hệ 3 tháng (test)
MÀN HÌNH SAM SUNG S6102         95 liên hệ 3 tháng (test)
MÀN HÌNH SAM SUNG S5360        110 liên hệ 3 tháng (test)
MÀN HÌNH TAB SLL
MÀN HÌNH K012        195 liên hệ 3 tháng test
MÀN HÌNH TAB T111/6        250 liên hệ 3 tháng (test)
MÀN HÌNH TAB T211        300 liên hệ 3 tháng (test)
MÀN HÌNH TAB T230/1        275 liên hệ 3 tháng (test)
MÀN HÌNH TAB T285        510 liên hệ 3 tháng test
MÀN HÌNH TAB T311        640 liên hệ 3 tháng test
MÀN HÌNH TAB T530/1        600 liên hệ 3 tháng test
MÀN HÌNH TAB T555        560 liên hệ 3 tháng test
MÀN HÌNH TAB T560/1        450 liên hệ 3 tháng test
MÀN HÌNH HUAWEI T1-701        385 liên hệ 3 tháng test
MÀN HÌNH HUAWEI T1-702        390 liên hệ 3 tháng test
MÀN HÌNH HUAWEI S8-701        355 liên hệ 3 tháng test
OPPO SLL
MÀN HÌNH OPPO R1001        140 liên hệ 3 tháng (test)
MÀN HÌNH OPPO R2001        190 liên hệ 3 tháng (test)
MÀN HÌNH OPPO R831        105 liên hệ 3 tháng (test)
MÀN HÌNH OPPO R8001        250 liên hệ 3 tháng (test)
MÀN HÌNH OPPO R829        245 liên hệ 3 tháng (test)
MÀN HÌNH OPPO R827        245 liên hệ 3 tháng (test)
MÀN HÌNH OPPO R7        750 liên hệ  3 tháng test
MÀN HÌNH OPPO A3S        395 liên hệ  3 tháng test
MÀN HÌNH OPPO JOY3/A11 BỘ        175 liên hệ 3 tháng (test)
MÀN HÌNH OPPO NEO 5/A31 BỘ        175 liên hệ 3 tháng (test)
MÀN HÌNH OPPO NEO 7/A33 BỘ        235 liên hệ 3 tháng (test)
MÀN HÌNH OPPO NEO 9/A37 BỘ        235 liên hệ 3 tháng (test)
MÀN HÌNH OPPO NEO9S /A39 BỘ        235 liên hệ 3 tháng (test)
MÀN HÌNH OPPO MICRO 5/A51 BỘ        285 liên hệ 3 tháng (test)
MÀN HÌNH OPPO F1/A35 BỘ        255 liên hệ 3 tháng (test)
MÀN HÌNH OPPO F1S/A59 BỘ        230 liên hệ 3 tháng (test)
MÀN HÌNH OPPO A71        265 liên hệ 3 tháng test
MÀN HÌNH OPPO A83        355 liên hệ 3 tháng test
MÀN HÌNH OPPO F1 Plus A        465 liên hệ 3 tháng (test)
MÀN HÌNH OPPO F1 Plus OLED       1100 liên hệ 3 tháng test
MÀN HÌNH OPPO F3        375 liên hệ  3 thnags test
MÀN HÌNH OPPO F3 lite/A57        235 liên hệ 3 tháng test
MÀN HÌNH OPPO F3 plus        405 liên hệ 3 tháng test
MÀN HÌNH OPPO F5        285 liên hệ 3 tháng test
MÀN HÌNH OPPO F7        465 liên hệ 3 tháng test
MÀN HÌNH OPPO X9006        420 liên hệ 3 tháng test
ASUS - ZENFONE
MÀN HÌNH ZEN 2 ZE500CL (Z00D)        315
MÀN HÌNH ZEN 2 5.0.0 BỘ        350 liên hệ 3 tháng (test)
MÀN HÌNH ZEN 2 5.5.0 BỘ        330 liên hệ 3 tháng (test)
MÀN HÌNH ZEN 2 5.5.1 BỘ        330 liên hệ 3 tháng (test)
MÀN HÌNH ZEN 4 BỘ        225 liên hệ 3 tháng (test)
MÀN HÌNH ZEN 4.5 BỘ        325 liên hệ 3 tháng (test)
MÀN HÌNH ZEN 5 BỘ        280 liên hệ 3 tháng (test)
MÀN HÌNH ZEN 6 BỘ        350 liên hệ 3 tháng (test)
MÀN HÌNH ZEN C BỘ        215 liên hệ 3 tháng (test)
MÀN HÌNH ZEN GO        330 liên hệ 3 tháng (test)
MÀN HÌNH ZEN GO 4.5 BỘ        275 liên hệ 3 tháng (test)
MÀN HÌNH ZEN GO 5.5 BỘ        365 liên hệ 3 tháng (test)
MÀN HÌNH ZEN 2 Laser 5.0        330 liên hệ 3 tháng test
MÀN HÌNH ZEN 2 Laser 5.5        370 liên hệ 3 tháng test
MÀN HÌNH ZEN 2 Sefile        325 liên hệ  3 tháng test
MÀN HÌNH ZEN 3        325 liên hệ 3 tháng test
MÀN HÌNH ZEN MAX        300 liên hệ  3 tháng (test)
MÀN HÌNH ZEN 3 MAX 5.2        330 liên hệ  3 tháng test
MÀN HÌNH ZEN 3 MAX 5.5        355 liên hệ  3 tháng test
MÀN HÌNH ZEN 4 MAX 5.2        355 liên hệ  3 tháng test
MÀN HÌNH ZEN 4 MAX 5.5        355 liên hệ  3 tháng test
MÀN HÌNH K012        185 liên hệ 3 tháng (test)
HTC SLL
MÀN HÌNH HTC 8X        350 liên hệ 3 tháng (test)
MÀN HÌNH HTC E9        410 liên hệ 3 tháng test
MÀN HÌNH HTC D616        365 liên hệ 3 tháng test
MÀN HÌNH HTC D620        325 liên hệ 3 tháng (test)
MÀN HÌNH HTC D626        315 liên hệ 3 tháng (test)
MÀN HÌNH HTC D816        355 liên hệ 3 tháng test
MÀN HÌNH HTC D820        355 liên hệ  3 tháng test
MÀN HÌNH HTC M7        255 liên hệ  3 tháng test
MÀN HÌNH HTC M8        290 liên hệ  3 tháng test
MÀN HÌNH HTC M9        260 liên hệ 3 tháng test
LG SLL
MÀN HÌNH LG G2        455 liên hệ 3 tháng test
MÀN HÌNH LG G3        525 liên hệ 3 tháng test
MÀN HÌNH LG P705        130 liên hệ 3 tháng (test)
MÀN HÌNH LG P707        800 liên hệ 3 tháng test
LENOVO SLL
MÀN HÌNH LENOVO A5000        295 liên hệ 3 tháng test
MÀN HÌNH LENOVO A6000        295 liên hệ 3 tháng test
MÀN HÌNH LENOVO A7000        295 liên hệ 3 tháng (test)
VIVO SLL
MÀN HÌNH VIVO V1        275 liên hệ 3 tháng test
MÀN HÌNH VIVO V3        285 liên hệ 3 tháng test
MÀN HÌNH VIVO V5        265 liên hệ 3 tháng test
MÀN HÌNH VIVO V7        410 liên hệ 3 tháng test
MÀN HÌNH VIVO Y31        285 liên hệ 3 tháng test
MÀN HÌNH VIVO Y51        295 liên hệ 3 tháng test
MÀN HÌNH VIVO Y53        245 liên hệ 3 tháng test
MÀN HÌNH VIVO Y55        245 liên hệ 3 tháng test
MÀN HÌNH VIVO Y69        295 liên hệ 3 tháng test
MÀN HÌNH VIVO Y71        365 liên hệ 3 tháng test
HUAWEI SLL
MÀN HÌNH HUAWEI NOVA 2I        285 liên hệ 3 tháng test


 

MÀN HÌNH NOKIA LUMIA

Man Hinh Nokia N9(Hang chinh hangcam ung va lcd lien khoi)111

TÊN SẢN PHẨM  Giá bán  SLL BẢO HÀNH 
MÀN HÌNH NOKIA 1202 ZIN A          23 liên hệ 3 tháng (test)
MÀN HÌNH NOKIA 1202 B          15 liên hệ 3 tháng (test)
MÀN HÌNH NOKIA 105 B          25 liên hệ 3 tháng (test)
MÀN HÌNH NOKIA 105 ZIN          50 liên hệ 3 tháng (test)
MÀN HÌNH NOKIA 105.17          26 liên hệ 3 tháng (test)
MÀN HÌNH NOKIA 1661/1800          33 liên hệ 3 tháng (test)
MÀN HÌNH NOKIA 1200          30 liên hệ 3 tháng test
MÀN HÌNH NOKIA 1208/1600          30 liên hệ 3 tháng (test)
       
MÀN HÌNH NOKIA 2        290 liên hệ 3 tháng test
MÀN HÌNH NOKIA 216/150          40 liên hệ 3 tháng (test)
MÀN HÌNH NOKIA 220 B          43 liên hệ 3 tháng (test)
MÀN HÌNH NOKIA 220 ZIN          43 liên hệ 3 tháng (test)
MÀN HÌNH NOKIA 225           55 liên hệ 3 tháng (test)
MÀN HÌNH NOKIA 2700/N500 B          45 liên hệ 3 tháng (test)
MÀN HÌNH NOKIA 2700/N500 ZIN          60 liên hệ 3 tháng (test)
       
MÀN HÌNH NOKIA 3         315 liên hệ  3 tháng test
MÀN HÌNH NOKIA 305/308          80 liên hệ 3 tháng (test)
MÀN HÌNH NOKIA 311        100 liên hệ 3 tháng (test)
MÀN HÌNH NOKIA 3110C/2690          27 liên hệ 3 tháng (test)
MÀN HÌNH NOKIA 3310          43 liên hệ 3 tháng test
MÀN HÌNH NOKIA 3310 zin          55 liên hệ 3 tháng test
MÀN HÌNH NOKIA 430          90 liên hệ 3 tháng (test)
MÀN HÌNH NOKIA 435          90 liên hệ 3 tháng (test)
       
MÀN HÌNH NOKIA 5        325 liên hệ 3 tháng test
MÀN HÌNH NOKIA N500 zin          50 liên hệ  3 tháng test
MÀN HÌNH NOKIA N500 B          40 liên hệ  3 tháng test
MÀN HÌNH NOKIA 520         100 liên hệ 3 tháng (test)
MÀN HÌNH NOKIA 530         175 liên hệ 3 tháng (test)
MÀN HÌNH NOKIA 535         200 liên hệ 3 tháng (test)
MÀN HÌNH NOKIA 540         540 liên hệ 3 tháng (test)
MÀN HÌNH NOKIA 5800          50 liên hệ  3 tháng test
       
MÀN HÌNH NOKIA 6         635 liên hệ 3 tháng test
MÀN HÌNH NOKIA 625         310 liên hệ 3 tháng (test)
MÀN HÌNH NOKIA 630         260 liên hệ 3 tháng (test)
MÀN HÌNH NOKIA 630 zin         300 liên hệ 3 tháng test
MÀN HÌNH NOKIA 6030/2610           20 liên hệ 3 tháng (test)
MÀN HÌNH NOKIA 6300 B           40 liên hệ 3 tháng (test)
MÀN HÌNH NOKIA 6300 ZIN           47 liên hệ 3 tháng (test)
MÀN HÌNH NOKIA 640         425 liên hệ 3 tháng (test)
MÀN HÌNH NOKIA 640XL         575 liên hệ 3 tháng test
MÀN HÌNH NOKIA 6500S          45 liên hệ 3 tháng (test)
MÀN HÌNH NOKIA 6700         130 liên hê.  3 tháng test
MÀN HÌNH NOKIA 6700 ZIN         165 liên hệ 3 tháng (test)
       
MÀN HÌNH NOKIA C1/X1 JXD          25 liên hệ 3 tháng (test)
MÀN HÌNH NOKIA C1/X1 ZIN          40 liên hệ 3 tháng (test)
MÀN HÌNH NOKIA C2.03 ZIN          80 liên hệ 3 tháng (test)
MÀN HÌNH NOKIA C3.00          55 liên hệ 3 tháng (test)
MÀN HÌNH NOKIA C3 ZIN        100 liên hệ 3 tháng (test)
MÀN HÌNH NOKIA E71 zin          60 liên hệ 3 tháng (test)
       
MÀN HÌNH NOKIA X3.02 B          38 liên hệ 3 tháng (test)
MÀN HÌNH NOKIA X3.02 ZIN          65 liên hệ 3 tháng (test)
MÀN HÌNH NOKIA X3.00           55 liên hệ 3 tháng (test)
MÀN HÌNH NOKIA X2.02           47 liên hệ 3 tháng (test)
MÀN HÌNH NOKIA X          90 liên hệ 3 tháng (test)
MÀN HÌNH NOKIA X2        390 liên hệ 3 tháng (test)
MÀN HÌNH NOKIA XL        165 liên hệ 3 tháng (test)
       

MÀN HÌNH XIAOMI

      mi not4mi not 4xmi not5           
 
    SLL  
MÀN HÌNH REDMI 4X                                                                          255         liên hệ   6 tháng (test) 
MÀN HÌNH REDMI NOT4 275 liên hệ 6 tháng (test)
MÀN HÌNH REDMI NOTE 4X 255 liên hệ 6 tháng (test)
MÀN HÌNH REDMI NOTE 5 410 liên hệ 6 tháng (test)
MÀN HÌNH REDMI MI 4 320 liên hệ 6 tháng test
MÀN HÌNH REDMI 4A 275 liên hệ 6 tháng test
MÀN HÌNH REDMI 5A 285 liên hệ 6 tháng test
MÀN HÌNH REDMI 5P 315 liên hệ 6 tháng test
MÀN HÌNH XIAOMI MI 3 215 liên hệ 6 tháng test
MÀN HÌNH XIAOMI MI 4 365 liên hệ 6 tháng test 

CẢM ỨNG CÁC LOẠI


 c260c261c262c265          
TÊN SẢN PHẨM  Giá bán  GIÁ SỈ BẢO HÀNH
TAB   SLL  
CẢM ỨNG TAB P5200        122 liên hệ 3 tháng test
CẢM ỨNG TAB P3100         60 liên hệ 3 tháng test
CẢM ỨNG TAB T825         85 liên hệ 3 tháng test
CẢM ỨNG TAB T585        210 liên hệ 3 tháng test
CẢM ỨNG TAB T531        125 liên hệ 3 tháng (test)
CẢM ỨNG TAB T530        125 liên hệ 3 tháng (test)
CẢM ỨNG TAB T555        120 liên hệ 3 tháng (test)
CẢM ỨNG TAB T560        122 liên hệ 3 tháng (test)
CẢM ỨNG TAB T311          97 liên hệ 3 tháng (test)
CẢM ỨNG TAB T331          97 liên hệ 3 tháng (test)
CẢM ỨNG TAB T231          58 liên hệ 3 tháng (test)
CẢM ỨNG TAB T230          58 liên hệ 3 tháng (test)
CẢM ỨNG TAB T211          58 liên hệ 3 tháng (test)
CẢM ỨNG TAB T116          58 liên hệ 3 tháng (test)
CẢM ỨNG TAB T111          58 liên hệ 3 tháng (test)
CẢM ỨNG TAB T110          58 liên hệ 3 tháng test
       
CẢM ỨNG ACER A1-713 135 liên hệ 3 tháng test
CẢM ỨNG ACER B1-723 70 liên hệ 3 tháng (test)
CẢM ỨNG ACER B1-730 130    
       
CẢM ỨNG ASUS TAB ME172 85 liên hệ 3 tháng (test)
CẢM ỨNG ASUS TAB ME571 175 liên hệ 3 tháng test
CẢM ỨNG ASUS TAB K012 zin 170 liên hệ 3 tháng (test)
CẢM ỨNG ASUS TAB K012 A 87 liên hệ 3 tháng (test)
CẢM ỨNG ASUS TAB K00E 92 liên hệ 3 tháng (test)
CẢM ỨNG ASUS TAB K004 87 liên hệ 3 tháng test
       
CẢM ỨNG HUAWEI TAB S8-701 115 liên hệ 3 tháng test
CẢM ỨNG HUAWEI TAB T1-701 97 liên hệ 3 tháng (test)
CẢM ỨNG MOBEL TAB 7S 25 liên hệ 3 tháng test
CẢM ỨNG MASSTEL T712 55 liên hệ 3 tháng (test)
CẢM ỨNG MASSTEL T715 55 liên hệ 3 tháng (test)
       
CẢM ỨNG MOBELL TAB 8i 135 liên hệ 3 tháng test
CẢM ỨNG MOBELL TAB 8 PRO 2016 75 liên hệ 3 tháng (test)
CẢM ỨNG MOBELL TAB 8 PRO 2017/8S 75 liên hệ 3 tháng (test)  
       
CẢM ỨNG WING S800 140 liên hệ 3 tháng test
IPHONE - IPAD   SLL  
CẢM ỨNG IPAD 6 zin        315 liên hệ 3 tháng test
CẢM ỨNG IPAD 5/E zin        163 liên hệ 3 tháng test
CẢM ỨNG IPAD 5/E        122 liên hệ 3 tháng (test)
CẢM ỨNG IPAD 3/4          92 liên hệ 3 tháng (test)
CẢM ỨNG IPAD 2          90 liên hệ 3 tháng (test)
CẢM ỨNG IPAD mini 4        222 liên hệ 3 tháng test
CẢM ỨNG IPAD MINI3 CÓ IC        118 liên hệ 3 tháng test
CẢM ỨNG IPAD MINI3 k0 IC          87 liên hệ 3 tháng test
CẢM ỨNG IPAD MINI CÓ IC        112 liên hệ 3 tháng (test)
CẢM ỨNG IPAD MINI K0 IC          87 liên hệ 3 tháng (test)
CẢM ỨNG IP 3G          30 liên hệ 3 tháng (test)
CẢM ỨNG IP 3GS          30 liên hệ 3 tháng (test)
CẢM ỨNG IP 4G/4S          33 liên hệ 3 tháng (test)
CẢM ỨNG IP 5G          35 liên hệ 3 tháng (test)
CẢM ỨNG IP 5S          35 liên hệ 3 tháng (test)
CẢM ỨNG LIỀN RON 5G          42 liên hệ 3 tháng (test)
CẢM ỨNG  LIỀN RON 5S          42 liên hệ 3 tháng (test)
CẢM ỨNG LIỀN RON 6G           47 liên hệ 3 tháng (test)
CẢM ỨNG LIỀN RON 6 GP          62 liên hệ 3 tháng (test)
CẢM ỨNG LIỀN RON 6S          72 liên hệ 3 tháng test
CẢM ỨNG LIỀN RON 6 SP          82 liên hệ 3 tháng test
SONY   SLL  
CẢM ỨNG SONY Z         80 liên hệ  3 tháng (test) 
CẢM ỨNG SONY lai Z         70 liên hệ  3 tháng test
CẢM ỨNG SONY Z1         80 liên hệ  3 tháng (test) 
CẢM ỨNG SONY lai Z1         70 liên hệ  3 tháng test
CẢM ỨNG SONY Z1 MINI         90 liên hệ  3 tháng (test) 
CẢM ỨNG SONY Z1S        160 liên hệ  3 tháng (test) 
CẢM ỨNG SONY ZR        105 liên hệ  3 tháng (test) 
CẢM ỨNG SONY Z Ultra        125 liên hệ  3 tháng (test)
CẢM ỨNG SONY Z2        100 liên hệ  3 tháng (test) 
CẢM ỨNG SONY lai Z2         70 liên hệ  3 tháng test
CẢM ỨNG SONY Z3 Đ          80 liên hệ  3 tháng (test) 
CẢM ỨNG SONY Z3 Tr        100 liên hệ 3 tháng (test)
CẢM ỨNG SONY Z3 MINI        105 liên hệ  3 tháng (test) 
CẢM ỨNG SONY Z3v        163 liên hệ 3 tháng test
CẢM ỨNG SONY Z4         85 liên hệ  3 tháng (test)
CẢM ỨNG SONY Z5        116 liên hệ  3 tháng (test)
CẢM ỨNG SONY Z5 mini        120 liên hệ  3 tháng test
CẢM ỨNG SONY XA        105 liên hệ  3 tháng (test) 
CẢM ỨNG SONY C3          55 liên hệ  3 tháng (test) 
CẢM ỨNG SONY C4          55 liên hệ  3 tháng (test) 
CẢM ỨNG SONY C5        105 liên hệ  3 tháng (test) 
CẢM ỨNG SONY C1905          55 liên hệ  3 tháng (test) 
CẢM ỨNG SONY C2305          55 liên hệ  3 tháng (test) 
CẢM ỨNG SONY C5302          55 liên hệ  3 tháng (test) 
CẢM ỨNG SONY E3          80 liên hệ  3 tháng (test) 
CẢM ỨNG SONY E4          45 liên hệ  3 tháng (test) 
CẢM ỨNG SONY M2/D2305          40 liên hệ  3 tháng (test) 
CẢM ỨNG SONY M4          65 liên hệ  3 tháng (test) 
CẢM ỨNG SONY M5          65 liên hệ  3 tháng test
CẢM ỨNG SONY ST21          50 liên hệ  3 tháng (test) 
CẢM ỨNG SONY ST25          50 liên hệ  3 tháng (test) 
CẢM ỨNG SONY ST26          50 liên hệ  3 tháng (test) 
HTC   SLL  
CẢM ỨNG HTC D526         70 liên hệ  3 tháng test
CẢM ỨNG HTC D610         67 liên hệ  3 tháng test
CẢM ỨNG HTC D616       100 liên hệ 3 tháng (test)
CẢM ỨNG HTC D620         80 liên hệ  3 tháng (test) 
CẢM ỨNG HTC D626         66 liên hệ  3 tháng (test) 
CẢM ỨNG HTC D816G         67 liên hệ  3 tháng test
CẢM ỨNG HTC D816H         67 liên hệ  3 tháng test
CẢM ỨNG HTC D820         66 liên hệ  3 tháng (test) 
CẢM ỨNG HTC D826         76 liên hệ  3 tháng test
CẢM ỨNG HTC D828         87 liên hệ  3 tháng test
CẢM ỨNG HTC M7         66 liên hệ  3 tháng (test) 
CẢM ỨNG HTC M8         66 liên hệ  3 tháng (test) 
CẢM ỨNG HTC M9         80 liên hệ  3 tháng test
CẢM ỨNG HTC E8         75 liên hệ  3 tháng test
CẢM ỨNG HTC E9         75 liên hệ  3 tháng (test) 
ZENFONE - ASUS   SLL  
CẢM ỨNG ZEN 6          55 liên hệ  3 tháng (test) 
CẢM ỨNG ZEN 5          35 liên hệ  3 tháng (test) 
CẢM ỨNG ZEN 4.5          55 liên hệ  3 tháng (test) 
CẢM ỨNG ZEN 4          50 liên hệ  3 tháng (test) 
CẢM ỨNG ZEN 2 5.5.0          65 liên hệ  3 tháng (test) 
CẢM ỨNG ZEN 2 5.5.1          65 liên hệ  3 tháng (test) 
CẢM ỨNG ZEN 2 5.0.0          65 liên hệ  3 tháng (test) 
CẢM ỨNG ZEN 2 5.0 (Z00D)          85 liên hệ  3 tháng test
CẢM ỨNG ZEN 2 ZEN 2 ZE 500CL          70 liên hệ 3 tháng test
CẢM ỨNG ZEN 2 laser 5.0.0          85 liên hệ 3 tháng test
CẢM ỨNG ZEN 2 laser 5.5.0          70 liên hệ 3 tháng test
CẢM ỨNG ZEN 2 laser 5.5.1 selfile          50 liên hệ 3 tháng test
CẢM ỨNG ZEN GO          55 liên hệ  3 tháng (test) 
CẢM ỨNG ZEN GO 4.5          55 liên hệ  3 tháng (test) 
CẢM ỨNG ZEN GO 5.5          55 liên hệ  3 tháng (test) 
CẢM ỨNG ZEN C          55 liên hệ  3 tháng (test) 
CẢM ỨNG ZEN MAX 5.5          65 liên hệ  3 tháng (test) 
CẢM ỨNG ZEN MAX 5.5          55 lên hệ 3 tháng test
CẢM ỨNG ZEN 3 5.2          65 liên hệ 3 tháng test
CẢM ỨNG ZEN 3 5.5          65 liên hệ 3 tháng test
CẢM ỨNG ZEN 3 MAX          85 liên hệ  3 tháng test
CẢM ỨNG ZEN 3 MAX 5.2          85 liên hệ  3 tháng test
CẢM ỨNG ZEN 3 MAX 5.5          65 liên hệ 3 tháng test
CẢM ỨNG ZEN 4 MAX pro 5.2          72 liên hệ 3 tháng test
CẢM ỨNG ZEN 4 MAX pro 5.5          72 liên hệ 3 tháng test
       
LG   SLL  
CẢM ỨNG LG F240           65 liên hệ  3 tháng (test) 
CẢM ỨNG LG F320/G2           55 liên hệ  3 tháng (test) 
CẢM ỨNG LG F180           65 liên hệ  3 tháng test
CẢM ỨNG LG F160           55 liên hệ  3 tháng (test) 
CẢM ỨNG LG F400/G3           55 liên hệ  3 tháng (test) 
CẢM ỨNG LG P705           55 liên hệ  3 tháng (test) 
CẢM ỨNG LG D325/L70           45 liên hệ  3 tháng (test) 
CẢM ỨNG LG E450           53 liên hệ  3 tháng (test) 
LENOVO   SLL  
CẢM ỨNG LENOVO A850          75 liên hệ  3 tháng (test) 
CẢM ỨNG LENOVO A7000          65 liên hệ  3 tháng (test) 
CẢM ỨNG LENOVO A6000          70 liên hệ  3 tháng (test) 
CẢM ỨNG LENOVO A5500         100 liên hệ  3 tháng test
CẢM ỨNG LENOVO A5000          65 liên hệ 3 tháng test
CẢM ỨNG LENOVO A3300          85 liên hệ 3 tháng test
CẢM ỨNG LENOVO P70          65 liên hệ 3 tháng test
CẢM ỨNG LENOVO P705          60 liên hệ 3 tháng test
CẢM ỨNG LENOVO P770          75 liên hệ 3 tháng test
CẢM ỨNG LENOVO P780          75 liên hệ 3 tháng test
OPPO    SLL  
CẢM ỨNG OPPO R8001          50 liên hệ  3 tháng (test) 
CẢM ỨNG OPPO R3001          45 liên hệ  3 tháng (test) 
CẢM ỨNG OPPO R2001          37 liên hệ  3 tháng (test) 
CẢM ỨNG OPPO R1001          40 liên hệ  3 tháng (test) 
CẢM ỨNG OPPO R831          40 liên hệ  3 tháng (test) 
CẢM ỨNG OPPO R829          40 liên hệ  3 tháng (test) 
CẢM ỨNG OPPO R827          45 liên hệ  3 tháng (test) 
CẢM ỨNG OPPO R821          40 liên hệ  3 tháng (test) 
CẢM ỨNG OPPO R815          45 liên hệ  3 tháng (test) 
CẢM ỨNG OPPO JOY3/A11          40 liên hệ  3 tháng (test) 
CẢM ỨNG OPPO NEO 5/A31          40 liên hệ  3 tháng (test) 
CẢM ỨNG OPPO NEO 7/A33          40 liên hệ  3 tháng (test) 
CẢM ỨNG OPPO F1/A35          60 liên hệ  3 tháng (test) 
CẢM ỨNG OPPO NEO 9/A37          40 liên hệ  3 tháng (test) 
CẢM ỨNG OPPO NEO 9/A37 zin          55 liên hệ  3 tháng test
CẢM ỨNG OPPO NEO 9S/A39          45 liên hệ  3 tháng (test) 
CẢM ỨNG OPPO MICRO 5/A51          45 liên hệ  3 tháng (test) 
CẢM ỨNG OPPO F3lite / A57          45 liên hệ  3 tháng test
CẢM ỨNG OPPO F1S/A59          40 liên hệ  3 tháng (test) 
CẢM ỨNG OPPO F1S/A59 zin          65 liên hệ  3 tháng test
CẢM ỨNG OPPO A71          55 liên hệ  3 tháng test
CẢM ỨNG OPPO U707          45 liên hệ  3 tháng (test) 
CẢM ỨNG OPPO X9006          75 liên hệ  3 tháng (test) 
CẢM ỨNG OPPO X9076          80 liên hệ 3 tháng test
SAMSUNG   SLL  
CẢM ỨNG SAM SUNG ON5          40 liên hệ  3 tháng test
CẢM ỨNG SAM SUNG ON7          40 liên hệ  3 tháng test
CẢM ỨNG SAM SUNG J1/J100          33 liên hệ  3 tháng (test) 
CẢM ỨNG SAM SUNG J1 MINI          33 liên hệ  3 tháng (test) 
CẢM ỨNG SAM SUNG J1.16          68 liên hệ  3 tháng test
CẢM ỨNG SAM SUNG J2          58 liên hệ  3 tháng (test) 
CẢM ỨNG SAM SUNG J2Pri/G532          38 liên hệ  3 tháng (test) 
CẢM ỨNG SAM SUNG J2Pri/G532 zin          60 liên hệ  3 tháng test
CẢM ỨNG SAM SUNG J3          55 liên hệ  3 tháng (test)
CẢM ỨNG SAM SUNG J3.16          55 liên hệ  3 tháng (test)
CẢM ỨNG SAM SUNG J5          55 liên hệ  3 tháng (test)
CẢM ỨNG SAM SUNG J5.16          68 liên hệ  3 tháng (test)
CẢM ỨNG SAM SUNG J7          65 liên hệ  3 tháng (test)
CẢM ỨNG SAM SUNG J7.16          68 liên hệ  3 tháng (test)
CẢM ỨNG SAM SUNG I9200          80 liên hệ  3 tháng (test) 
CẢM ỨNG SAM SUNG I9152          55 liên hệ  3 tháng (test) 
CẢM ỨNG SAM SUNG I9082          45 liên hệ  3 tháng (test) 
CẢM ỨNG SAM SUNG I8552          45 liên hệ  3 tháng (test) 
CẢM ỨNG SAM SUNG I8262          45 liên hệ  3 tháng (test) 
CẢM ỨNG SAM SUNG I8160          45 liên hệ 3 tháng (test) 
CẢM ỨNG SAM SUNG S7392          40 liên hệ  3 tháng (test) 
CẢM ỨNG SAM SUNG S7580          45 liên hệ  3 tháng (test) 
CẢM ỨNG SAM SUNG S7560/S7562          45 liên hệ  3 tháng (test) 
CẢM ỨNG SAM SUNG S7270          38 liên hệ  3 tháng (test) 
CẢM ỨNG SAM SUNG S6810          45 liên hệ  3 tháng (test) 
CẢM ỨNG SAM SUNG S6102          48 liên hệ  3 tháng (test) 
CẢM ỨNG SAM SUNG S5830          35 liên hệ  3 tháng (test) 
CẢM ỨNG SAM SUNG S5360          40 liên hệ  3 tháng (test) 
CẢM ỨNG SAM SUNG S5233          12 liên hệ  3 tháng (test) 
CẢM ỨNG SAM SUNG S3653          40 liên hệ  3 tháng (test) 
CẢM ỨNG SAM SUNG G7102          55 liên hệ  3 tháng (test) 
CẢM ỨNG SAM SUNG G530          39 liên hệ  3 tháng (test) 
CẢM ỨNG SAM SUNG G530 zin          60 liên hệ  3 tháng test
CẢM ỨNG SAM SUNG G531          39 liên hệ  3 tháng test
CẢM ỨNG SAM SUNG G360          39 liên hệ  3 tháng (test) 
CẢM ỨNG SAM SUNG G361          39 liên hệ  3 tháng test
CẢM ỨNG SAM SUNG G355          39 liên hệ  3 tháng (test) 
CẢM ỨNG SAM SUNG G313          38 liên hệ  3 tháng (test) 
CẢM ỨNG SAM SUNG G318          38 liên hệ  3 tháng test
CẢM ỨNG SAM SUNG G110          48 liên hệ  3 tháng (test) 
NOKIA   SLL  
CẢM ỨNG NOKIA 1520          85 liên hệ  3 tháng (test) 
CẢM ỨNG NOKIA 1320          70 liên hệ  3 tháng (test) 
CẢM ỨNG NOKIA N920          75 liên hệ  3 tháng (test) 
CẢM ỨNG NOKIA N830          85 liên hệ 3 tháng test
CẢM ỨNG NOKIA N820          65 liên hệ  3 tháng (test) 
CẢM ỨNG NOKIA N720          65 liên hệ  3 tháng (test) 
CẢM ỨNG NOKIA N625 CTY          40 liên hệ  3 tháng (test) 
CẢM ỨNG NOKIA N620          75 liên hệ  3 tháng (test) 
CẢM ỨNG NOKIA N535 2C          40 liên hệ 3 tháng test
CẢM ỨNG NOKIA N535 2S          40 liên hệ 3 tháng test
CẢM ỨNG NOKIA N530          35 liên hệ  3 tháng (test)
CẢM ỨNG NOKIA N520 KHUNG ZIN          63 liên hệ  3 tháng (test) 
CẢM ỨNG NOKIA N520 KHUNG A          45 liên hệ  3 tháng (test) 
CẢM ỨNG NOKIA N520 ZIN          62 liên hệ  3 tháng (test) 
CẢM ỨNG NOKIA N520 A          40 liên hệ  3 tháng (test) 
CẢM ỨNG NOKIA N503          33 liên hệ  3 tháng (test) 
CẢM ỨNG NOKIA N501          35 liên hệ 3 tháng test
CẢM ỨNG NOKIA N435 ZIN          35 liên hệ 3 tháng (test)
CẢM ỨNG NOKIA N435 KHUNG ZIN          75 liên hệ 3 tháng (test)
CẢM ỨNG NOKIA N430          32 liên hệ 3 tháng (test)
CẢM ỨNG NOKIA N311          20 liên hệ  3 tháng (test) 
CẢM ỨNG NOKIA N308          28 liên hệ 3 tháng (test)
CẢM ỨNG NOKIA N305          20 liên hệ  3 tháng (test) 
CẢM ỨNG NOKIA N300          17 liên hệ  3 tháng (test) 
CẢM ỨNG NOKIA N202/N200          20 liên hệ  3 tháng (test) 
CẢM ỨNG NOKIA X2          55 liên hệ  3 tháng (test) 
CẢM ỨNG NOKIA XL          40 liên hệ  3 tháng (test) 
CẢM ỨNG NOKIA X          38 liên hệ  3 tháng (test) 
VIVO   SLL  
CẢM ỨNG VIVO V1          46 liên hệ  3 tháng (test)
CẢM ỨNG VIVO V3          46 liên hệ  3 tháng (test)
CẢM ỨNG VIVO V3 max          48 liên hệ  3 tháng (test)
CẢM ỨNG VIVO V5          46 liên hệ  3 tháng (test)
CẢM ỨNG VIVO V5 max          53 liên hệ  3 tháng (test)
CẢM ỨNG VIVO V5 lite          46 liên hệ  3 tháng (test)
CẢM ỨNG VIVO Y31          42 liên hệ  3 tháng test
CẢM ỨNG VIVO Y35          46 liên hệ  3 tháng (test)
CẢM ỨNG VIVO Y51          46 liên hệ  3 tháng (test)
CẢM ỨNG VIVO Y53          46 liên hệ  3 tháng test
CẢM ỨNG VIVO Y55          46 liên hệ  3 tháng (test)
CẢM ỨNG VIVO Y66          48 liên hệ 3 tháng test
CẢM ỨNG VIVO Y55          48 liên hệ 3 tháng test
XIAOMI   SLL  
CẢM ỨNG RED MI NOT 55 liên hệ  3 tháng test
CẢM ỨNG RED MI NOT 2 55 liên hệ  3 tháng (test)
CẢM ỨNG RED MI NOT 3 55 liên hệ  3 tháng (test)
CẢM ỨNG RED MI NOT 4 55 liên hệ  3 tháng (test)
CẢM ỨNG RED MI NOT 5 55 liên hệ  3 tháng test
CẢM ỨNG RED MI NOT 4X 55 liên hệ  3 tháng (test)
CẢM ỨNG RED MI 4X 55 liên hệ  3 tháng (test)
CẢM ỨNG RED MI MAX  85 liên hệ  3 tháng (test)
CẢM ỨNG RED MI MAX2 80 liên hệ  3 tháng test
CẢM ỨNG RED MI 2 65 liên hệ  3 tháng (test)
CẢM ỨNG RED MI 3 65 liên hệ  3 tháng (test)
CẢM ỨNG MI 4  80 liên hệ  3 tháng (test)
CẢM ỨNG RED MI 4   80 liên hệ  3 tháng (test)
CẢM ỨNG RED MI 4i  80 liên hệ  3 tháng (test)
CẢM ỨNG RED MI 4S 85 liên hệ  3 tháng (test)
CẢM ỨNG RED MI 4A 70 liên hệ 3 tháng (test)
CẢM ỨNG RED MI 5A 70 liên hệ 3 tháng (test)
SKY   SLL  
CẢM ỨNG SKY A850          80 liên hệ  3 tháng (test)
COOLPAD   SLL  
CẢM ỨNG E501 66 liên hệ  3 tháng (test)
CẢM ỨNG E502 66 liên hệ  3 tháng (test)
CẢM ỨNG E503 76 liên hệ  3 tháng (test)
HUAWEI   SLL  
CẢM ỨNG NOVA 3E 61 liên hệ  3 tháng test
       

        

 


LINH KIỆN ÉP KÍNH


 

  vi ron ipxkính ipxuuuuuuuuuuOCA                                                                                                                                                                                                                   
TÊN SẢN PHẨM    Giá bán  GIÁ SỈ BẢO HÀNH
KÍNH ÉP - KÍNH LIỀN RON IPHONE   SLL  
KÍNH ÉP IPHONE X         100 liên hệ  test
VĨ RON IPHONE X          55 liên hệ  test
KÍNH ÉP 4G/4S zin          10.5 liên hệ  test
KÍNH ÉP 5G/5S zin          11 liên hệ  test
KÍNH LIẾN RON 5G          17 liên hệ  test
KÍNH LIẾN RON 5S          17 liên hệ  test
KÍNH LIẾN RON 5C          17 liên hệ  test
KÍNH LIẾN RON 6G           21 liên hệ  test
KÍNH LIẾN RON 6G ZIN SIL TRẮNG          28 liên hệ test
KÍNH LIẾN RON 6G ZIN SIL HỒNG            30 liên hệ test
KÍNH LIẾN RON 6P          26 liên hệ  test
KÍNH LIẾN RON 6P ZIN SIL TRẮNG          32 liên hệ test
KÍNH LIẾN RON 6P ZIN SIL HỒNG          35 liên hệ test
KÍNH LIẾN RON 6S           27 liên hệ  test
KÍNH LIẾN RON 6S ZIN SIL TRẮNG          32 liên hệ test
KÍNH LIẾN RON 6S ZIN SIL HỒNG          34 liên hệ test
KÍNH LIẾN RON 6SP           31 liên hệ  test
KÍNH LIẾN RON 6SP ZIN SIL TRẮNG          36 liên hệ test
KÍNH LIẾN RON 6SP ZIN SIL HỒNG          36 liên hệ test
KÍNH LIẾN RON 7G           32 liên hệ  test
KÍNH LIẾN RON 7G ZIN SIL TRẮNG          36 liên hệ test
KÍNH LIẾN RON 7G ZIN SIL HỒNG          42 liên hệ test
KÍNH LIẾN RON 7P          36 liên hệ  test
KÍNH LIẾN RON 7P ZIN SIL TRẮNG          38 liên hệ test
KÍNH LIẾN RON 7P ZIN SIL HỒNG          45 liên hệ test
KÍNH LIẾN RON 8G           42 liên hệ test
KÍNH LIẾN RON 8G ZIN SIL TRẮNG          43 liên hệ test
KÍNH LIẾN RON 8G ZIN SIL HỒNG          38 liên hệ test
KÍNH LIẾN RON 8P           45 liên hệ test
KÍNH LIẾN RON 8P ZIN SIL TRẮNG          46 liên hệ test
KÍNH LIẾN RON 8P ZIN SIL HỒNG          42 liên hệ test
KÍNH VỎ(SAU) 5G/S SLL    
KÍNH VỎ (SAU) 5G trắng (zin)          15 liên hệ  test
KÍNH VỎ (SAU) 5G đen          15 liên hệ  test
KÍNH VỎ (SAU) 5S trắng zin          19 liên hệ  test
KÍNH VỎ (SAU) 5S đen          19 liên hệ  test
LƯNG IPHONE SLL    
LƯNG IPHONE 4G          13 liên hệ  test
LƯNG IPHONE 4S          13 liên hệ  test
LƯNG IPHONE 8G          60 liên hệ  test
LƯNG IPHONE 8P          65 liên hệ  test
LƯNG IPHONE X          70 liên hệ  test
KÍNH ÉP SAMSUNG ORI
     
KÍNH ÉP SAM SUNG J7 (15)          12 liên hệ  test
KÍNH ÉP SAM SUNG J7 (16)          13 liên hệ  test
KÍNH ÉP SAM SUNG J7 (17)           15 liên hệ  test
KÍNH ÉP SAM SUNG J7 prim           15 liên hệ  test
KÍNH ÉP SAM SUNG J7 prim zin           42 liên hệ test
KÍNH ÉP SAM SUNG J7 pro           15 liên hệ test
KÍNH ÉP SAM SUNG J7 pro zin 53 liên hệ test
KÍNH ÉP SAM SUNG J7 Plus 15 liên hệ test
KÍNH ÉP SAM SUNG J7 Plus zin 38 liên hệ test
KÍNH ÉP SAM SUNG J5 (15)           12 liên hệ  test
KÍNH ÉP SAM SUNG J5 (16)           13 liên hệ  test
KÍNH ÉP SAM SUNG J5 (17)           15 liên hệ test
KÍNH ÉP SAM SUNG J5 prim           15 liên hệ test
KÍNH ÉP SAM SUNG J5 prim zin            35 liên hệ test
KÍNH ÉP SAM SUNG J5 pro 18 liên hệ test
KÍNH ÉP SAM SUNG J3 (15)           12 liên hệ  test
KÍNH ÉP SAM SUNG J3 (16)           16 liên hệ  test
KÍNH ÉP SAM SUNG J3 (17)           16 liên hệ test
KÍNH ÉP SAM SUNG J3 prim           20 liên hệ test
KÍNH ÉP SAM SUNG J3 pro 15 liên hệ test
KÍNH ÉP SAM SUNG J2 (15)           12 liên hệ  test
KÍNH ÉP SAM SUNG J2 (16)           13 liên hệ  test
KÍNH ÉP SAM SUNG J2 (17)           13 liên hệ test
KÍNH ÉP SAM SUNG J2 (PRIME)           13 liên hệ  test
KÍNH ÉP SAM SUNG J2 Pro           15 liên hệ test
KÍNH ÉP SAM SUNG J1 (15)           12 liên hệ  test
KÍNH ÉP SAM SUNG J1 (16)           13 liên hệ test
KÍNH ÉP SAM SUNG J1 (17)           15 liên hệ test
KÍNH ÉP SAM SUNG A9           15 liên hệ  test
KÍNH ÉP SAM SUNG A8           15 liên hệ  test
KÍNH ÉP SAM SUNG A7 (15)           12 liên hệ  test
KÍNH ÉP SAM SUNG A7 (16)           13 liên hệ  test
KÍNH ÉP SAM SUNG A7 (17)           15 liên hệ test
KÍNH ÉP SAM SUNG A5 (15)           12 liên hệ  test
KÍNH ÉP SAM SUNG A5 (16)           13 liên hệ  test
KÍNH ÉP SAM SUNG A5 (17)           15 liên hệ test
KÍNH ÉP SAM SUNG A3 (15)           12 liên hệ  test
KÍNH ÉP SAM SUNG A3 (16)           13 liên hệ  test
KÍNH ÉP SAM SUNG A3 (17)           15 liên hệ test
KÍNH ÉP SAM SUNG S2           12 liên hệ test
KÍNH ÉP SAM SUNG S3           12 liên hệ  test
KÍNH ÉP SAM SUNG S4           12 liên hệ  test
KÍNH ÉP SAM SUNG S5           12 liên hệ test
KÍNH ÉP SAM SUNG S6           18 liên hệ test
KÍNH ÉP SAM SUNG S6 zin           28 liên hệ test
KÍNH ÉP SAM SUNG S6 Edge          120 liên hệ test
KÍNH ÉP SAM SUNG S7           18 liên hệ test
KÍNH ÉP SAM SUNG S7 Edge          130 liên hệ test
KÍNH ÉP SAM SUNG S8          145 liên hệ test
KÍNH ÉP SAM SUNG S8 plus          150 liên hệ test
KÍNH ÉP SAM SUNG S8 Edge          130 liên hệ test
KÍNH ÉP SAM SUNG R9           15 liên hệ  test
KÍNH ÉP SAM SUNG R7 Plus           13 liên hệ test
KÍNH ÉP SAM SUNG R7S           13 liên hệ test
KÍNH ÉP SAM SUNG R7           13 liên hệ  test
KÍNH ÉP SAM SUNG R5           13 liên hệ  test
KÍNH ÉP SAM SUNG E5           13 liên hệ  test
KÍNH ÉP SAM SUNG E7           13 liên hệ  test
KÍNH ÉP SAM SUNG NOTE 5           16 liên hệ  test
KÍNH ÉP SAM SUNG NOTE 4           16 liên hệ  test
KÍNH ÉP SAM SUNG NOTE 3           13 liên hệ  test
KÍNH ÉP SAM SUNG NOTE 2           13 liên hệ  test
KÍNH ÉP SAM SUNG NOTE 1           13 liên hệ  test
KÍNH ÉP T285           22 liên hệ test
KÍNH ÉP OPPO   SLL  
KÍNH ÉP OPPO F1 PLUS/R9          15 liên hệ  test
KÍNH ÉP OPPO R7          15 liên hệ test
KÍNH ÉP OPPO R7S          15 liên hệ test
KÍNH ÉP OPPO R7          15 liên hệ test
KÍNH ÉP OPPO R5          15 liên hệ test
KÍNH ÉP OPPO F3          15 liên hệ test
KÍNH ÉP OPPO F3 plus          15 liên hệ test
KÍNH ÉP OPPO F5          15 liên hệ test
KÍNH ÉP OPPO A83          18 liên hệ test
KÍNH ÉP ZENFONE   SLL  
KINH ÉP ZEN 3 MAX          18 liên hệ  test
KÍNH ÉP LG   SLL  
KÍNH ÉP LG K10          20 liên hệ  test
KÍNH ÉP SONY   SLL  
KÍNH ÉP SONY C9/PRO          15 liên hệ test
KÍNH ÉP SONY L1          22 liên hệ test
KÍNH ÉP SONY M5          18 liên hệ test
KÍNH ÉP SONY XA          18 liên hệ  test
KÍNH ÉP SONY XA1          20 liên hệ  test
KÍNH ÉP SONY XA Ultra          20 liên hệ  test
KÍNH ÉP NOKIA   SLL  
KÍNH ÉP NOKIA 2 17 liên hệ test
KÍNH ÉP NOKIA 3 17 liên hệ test
KÍNH ÉP NOKIA 5 15 liên hệ test
KÍNH ÉP NOKIA 6 17 liên hệ test
KÍNH ÉP NOKIA N550 17 liên hệ test
KÍNH ÉP NOKIA N540 17 liên hệ test
KÍNH ÉP NOKIA N630            16  liên hệ  test
KÍNH ÉP NOKIA N640            18 liên hệ  test
KÍNH ÉP NOKIA N640XL 18 liên hệ test
KÍNH ÉP NOKIA N730            17 liên hệ  test
RON IPHONE - IPAD   SLL  
RON IPAD 2/3/4          8 liên hệ  test
KÍNH ÉP VIVO   SLL  
KÍNH ÉP VIVO V7 15 liên hệ test
KÍNH ÉP VIVO V7 PLUS 15 liên hệ test
KÍNH ÉP VIVO Y71 15 liên hệ test
KÍNH HUAWEI   SLL  
KÍNH ÉP REDMI MI 5 PLUS 15 liên hệ test
PHẢN QUANG IPHONE
     
PHẢN QUANG 7P TOUCH 3D          110 liên hệ test
PHẢN QUANG 7G TOUCH 3D          105 liên hệ test
PHẢN QUANG 6SP TOUCH 3D           85 liên hệ test
PHẢN QUANG 6S TOUCH 3D           78 liên hệ test
PHẢN QUANG 6SP RỜI            40 liên hệ test
PHẢN QUANG 6S RỜI            33 liên hệ test
PHẢN QUANG 6P ZIN MAY           38 liên hệ test
PHẢN QUANG 6G ZIN MAY           34 liên hệ test
PHẢN QUANG 5S ZIN MAY 20    
PHẢN QUANG 7P           46 liên hệ test
PHẢN QUANG 7G           45 liên hệ test
PHẢN QUANG 6SP           40 liên hệ test
PHẢN QUANG 6S           33 liên hệ test
PHẢN QUANG 6P           35 liên hệ  test
PHẢN QUANG 6G            26 liên hệ  test
PHẢN QUANG 5S           13 liên hệ  test
PHẢN QUANG 5G           13 liên hệ  test
PHẢN QUANG 4G/4S           11 liên hệ  test
       
PHẢN QUANG SAMSUNG   SLL  
PHẢN QUANG SAMSUNG J5 PRI           35 liên hệ test
PHẢN QUANG SAMSUNG J7 PRI           35 liên hệ test
KEO OCA
     
KEO OCA IPAD 5 (bịch 25-50)           25 liên hệ test
KEO OCA 4G (bịch 50)           3.2 liên hệ  test
KEO OCA 5G (bịch 50)           3.3 liên hệ  test
KEO OCA 6G (bịch 50)           4.3 liên hệ  test
KEO OCA 6P (bịch 50)           5.5 liên hệ  test
KEO OCA 12in (bịch 25-50)           35 liên hệ test
KEO OCA 10in(bịch 25-50)           25 liên hệ  test
KEO OCA 8in(bịch 25-50)           16 liên hệ  test
KEO OCA 7in(bịch 25-50)           10.5 liên hệ  test
KEO OCA J7prim (bịch 50)             6 liên hệ  test
KEO OCA J5prim (bịch 50)             6 liên hệ  test
KEO OCA NOT4 (bịch 50)            6.5 liên hệ test
KEO OCA NOT3 (bịch 50)            6.5 liên hệ  test
KEO OCA S5 (bịch 50)             6 liên hệ test
KEO OCA N9500/ S4 (bịch 50)             5 liên hệ  test
KEO OCA N9300/ S3 (bịch 50)             7 liên hệ  test
KEO OCA i9200 (bịch 50)             8 liên hệ test
KEO OCA Z Ultra (bịch 50)            8.5 liên hệ  test
KEO OCA XA Ultra  (bịch 50)            8.5 liên hệ test
KEO OCA F7 (bịch 50)             8 liên hệ test
KEO OCA F5 (bịch 50)             8 liên hệ test
KEO PIN   SLL  
KEO PIN 5G (lốc 100 miếng)           120/1L liên hệ  test
KEO PIN 5S (lốc 100 miếng)           120/1L liên hệ  test
KEO PIN 6G (lốc 100 miếng)           120/1L liên hệ  test
KEO PIN 6P (lốc 100 miếng)           187/1L liên hệ  test
KEO PIN 6S (lốc 100 miếng)           120/1L liên hệ  test
KEO PIN 6SP (lốc 100 miếng)           187/1L liên hệ  test
KÉO PIN 7G (lốc 100 miếng)           120/1L liên hệ  test
KEO PIN 7P (lốc 100 miếng)           187/1L liên hệ  test
PHIM TRƯỚC - SAU   SLL  
PHIM TRƯỚC 4G/S (lốc 100 miếng)          250/L liên hệ  test
PHIM TRƯỚC 5G/5S (lốc 100 miếng)          500/1L liên hệ  test
PHIM TRƯỚC 6G (lốc 100 miếng)          650/1L liên hệ  test
PHIM TRƯỚC 6P (lốc 100 miếng)          700/1L liên hệ  test
PHIM SAU 4G (lốc 100 miếng)          250/1L liên hệ  test
PHIM SAU 5G/5S (lốc 100 miếng)          500/1L liên hệ  test
PHIM SAU 6G (lốc 100 miếng)          750/1L liên hệ  test
PHIM SAU 6P (lốc 100 miếng)          1000/1L liên hệ  test
LINH TINH (ÉP KÍNH)   SLL  
DÂY TÁCH MÀN HÌNH 0.05 ML           15 liên hệ test 
KHĂN LAU           32 liên hệ test 
KIM TIÊM XỬ LÝ LCD           30 liên hệ test 
LƯỠI DAO             1 liên hệ test 
CHAI 530           45 liên hệ test 
KEO B7000 NHỎ           14 liên hệ test 
KEO B7000 TRUNG           20 liên hệ test 
KEO E8000 NHỎ           14 liên hệ test 
XĂNG THƠM           18 liên hệ test 
CHAI PHÁ KEO KHÔ           48 liên hệ test 
MŨI HÀN            16 liên hệ test 
NHỰA THÔNG CỤC            5 liên hệ test 
VÍT SAMSUNG           15 liên hệ test 
VÍT IPHONE           15 liên hệ test 
VÍT IP 7G           45 liên hệ test 
VÍT IP 7 BỘ           90 liên hệ test 
VÍT 5 ĐẦU           28 liên hệ test 
DÂY KÍCH PIN           45 liên hệ test 
DÂY KÍCH NGUỒN           45 liên hệ test 

HOME - DÂY NGUỒN IPHONEhome iphoneday nguon iphonenut home gia
TÊN SẢN PHẨM  Giá bán  GIÁ SỈ BẢO HÀNH
KIM SIM   SLL  
Kim sim          0.5 lien hệ test
kim sim la<7G>           1 liên hệ test
BỘ 4 5G/S   SLL  
BỘ 4 5G/5S (K SIM,VOLUM,RUNG,NGUÔN)          17 liên hệ test
HOME NGOÀI / BỘ/ TRONG IPHONE   SLL  
HOME NGOÀI 4G             5 liên hệ  test
HOME NGOÀI 4S           5 liên hệ  test
HOME NGOÀI 5G           5 liên hệ  test
HOME NGOÀI GIẢ 5S           6 liên hệ  test
       
HOME TRONG 4G           6 liên hệ  test
HOME TRONG 4S           6 liên hệ  test
HOME TRONG 5G           6 liên hệ  test
       
HOME BỘ 5S          15 liên hệ  test
HOME BỘ 6G/P          16 liên hệ  test
HOME BỘ 6S/SP          17 liên hệ  test
HOME BỘ 7G/P          27 liên hệ  test
       
DÂY NGUỒN    SLL  
DÂY NGUỒN 4G          20 liên hệ  test
DÂY NGUỒN 4S          20 liên hệ  test
DÂY NGUỒN 5G + NẸP SẮT          25 liên hệ test
DÂY NGUỒN 5G          20 liên hệ  test
DÂY NGUỒN 5S + NẸP SẮT          25 liên hệ test
DÂY NGUỒN 5S          20 liên hệ  test
DÂY NGUỒN 6G + NẸP SẮT          28 liên hệ test
DÂY NGUỒN 6G          25 liên hệ  test
DÂY NGUỒN 6P + NẸP SẮT          28 liên hệ test
DÂY NGUỒN 6P          25 liên hệ  test
DÂY NGUỒN 6S/DÂY VOLUM 6S + NẸP SẮT          33 liên hệ test
DÂY NGUỒN 6S/DÂY VOLUM 6S          30 liên hệ  test
DÂY NGUỒN 6SP + NẸP SẮT          35 liên hệ test
DÂY NGUỒN 6SP          30 liên hệ  test
DÂY NGUỒN 7G          38 liên hệ  test
DÂY NGUỒN 7P          40 liên hệ  test
DÂY NỐI HOME   SLL  
DÂY NỐI HOME 6G          18 liên hệ  test
DÂY NỐI HOME 6P          20 liên hệ  test

DÂY VOLUME/NGUỒN OPPO-IPAD-SONY-ZENPHONE-NOKIA-SAMSUNG
 

z661834651291 96d7827c07ff2a73fb8fd76f64f06e17
TÊN  SẢN PHẨM  Giá bán  GIÁ SỈ BẢO HÀNH
OPPO   SLL  
DÂY VOLUM R1001           7.0 liên hệ  test
DÂY VOLUM R2001          12.0 liên hệ  test
DÂY VOLUM R815          27.0 liên hệ test
DÂY VOLUM R827          10.0 liên hệ  test
DÂY VOLUM R829          18.0 liên hệ  test
DÂY VOLUM R831           7.0 liên hệ test
DÂY VOLUM A11/JOY 3           8.0 liên hệ  test
DÂY VOLUM A51/MICRO 5           9.0 liên hệ  test
DÂY VOLUM A31/NEO 5           8.0 liên hệ  test
DÂY VOLUM A33/NEO 7           9.0 liên hệ  test
DÂY VOLUM A37 / NEO 9          42.0 liên hệ  test
DÂY VOLUM F1 / A35            9.0 liên hệ test
DÂY VOLUM F1S/A59             9.0 liên hệ  test
DÂY VOLUM F3            9.0 liên hệ test
DÂY VOLUM F5            9.0 liên hệ test
IPAD   SLL  
DÂY VOLUM IPAD MINI 1/2          15 liên hệ  test
DÂY VOLUM IPAD MINI 3          34 liên hệ test
DÂY VOLUM IPAD MINI 4,6          30 liên hệ test
DÂY VOLUM IPAD 2          15 liên hệ  test
DÂY VOLUM IPAD 3          15 liên hệ  test
DÂY VOLUM IPAD 4          15 liên hệ  test
DÂY VOLUM IPAD 5          15 liên hệ  test
DÂY VOLUM IPAD 6          15 liên hệ  test
SONY   SLL  
DÂY VOLUM SONY Z          25 liên hệ  test
DÂY VOLUM SONY Z1          65 liên hệ  test
DÂY VOLUM SONY Z2          68 liên hệ  test
DÂY VOLUM SONY Z3 (3G)          58 liên hệ  test
DÂY VOLUM SONY Z3 (4G)          65 liên hệ test
DÂY VOLUM SONY Z5          80 liên hệ test
DÂY VOLUM SONY C3          63 liên hệ  test
DÂY VOLUM SONY C5          30 liên hệ  test
DÂY VOLUM SONY M2          15 liên hệ  test
DÂY VOLUM SONY M4          38 liên hệ  test
DÂY VOLUM SONY M5          30 liên hệ  test
DÂY VOLUM SONY C1905          28 liên hệ  test
DÂY VOLUM SONY C2305          20 liên hệ  test
       
ZENFONE - K012   SLL  
DÂY VOLUM ZEN 6           11 liên hệ  test
DÂY VOLUM ZEN 5             8 liên hệ  test
DÂY VOLUM ZEN 4.5            10 liên hệ test
DÂY VOLUM ZEN 4             8 liên hệ  test
DÂY VOLUM ZEN 2             8 liên hệ  test
DÂY VOLUM ZEN C             8 liên hệ  test
DÂY VOLUM ZEN MAX             8 liên hệ  test
DÂY VOLUM ZEN 3MAX             8 liên hệ test
DÂY VOLUM ZEN GO           11 liên hệ  test
DÂY VOLUM K012           14 liên hệ  test
NOKIA   SLL  
DÂY VOLUM XL            9 liên hệ  test
DÂY VOLUM X2          11 liên hệ  test
DÂY VOLUM N720          13 liên hệ  test
DÂY VOLUM N920          33 liên hệ  test
DÂY VOLUM N625          30 liên hệ  test
DÂY VOLUM N925          28 liên hệ  test
DÂY VOLUM 1320          33 liên hệ  test
DÂY VOLUM 1520          23 liên hệ  test
DVL IPHONE   SLL  
DÂY VOLUME / DÂY ĐUÔI TAI NGHE 4G          19 liên hệ test
DÂY VOLUME / DÂY ĐUÔI TAI NGHE 4S          19 liên hệ test
DÂY VOLUME 6G          20 liên hệ  test
DÂY VOLUME 6G + NẸP SẮT          28 liên hệ  test
DÂY VOLUME 6P          25 liên hệ  test
DÂY VOLUME 6P+ NẸP SẮT          28 liên hệ  test
DÂY VOLUM 6S / DÂY NGUỒN          25 liên hệ test
DÂY VOLUM 6S / DÂY NGUỒN+ NẸP SẮT          33 liên hệ  test
DÂY VOLUME 6SP          25 liên hệ  test
DÂY VOLUME 6SP+ NẸP SẮT          28 liên hệ  test
DÂY VOLUME 7G          39 liên hệ test
DÂY VOLUME 7P          40 liên hệ test
       
DÂY VOLUME 6G - CÓ NẸP SẮT          28 liên hệ test
DÂY VOLUME 6P - CÓ NẸP SẮT          28 liên hệ test
DÂY VOLUME 6S - CÓ NẸP SẮT          33 liên hệ test
DÂY VOLUME 6SP - CÓ NẸP SẮT          28 liên hệ test
DÂY NỐI HOME IP   SLL  
DÂY NỐI HOM 6G          25 liên hệ  test
DÂY NỐI HOM 6P          30 liên hệ  test
SAMSUNG   SLL  
DÂY VOLUM A7            8 liên hệ test
DÂY VOLUM E5            8 liên hệ test
DÂY VOLUM E7            8 liên hệ test
LG   SLL  
DÂY VOLUM G2           25 liên hệ test


DÂY TEST MÀN HÌNH IPHONE

day test man hinh
DÂY TEST MÀN HÌNH   SLL  
DÂY TEST MÀN HÌNH 4G/S 17 liên hệ 3 tháng (test)
DÂY TEST MÀN HÌNH 5G 25 liên hệ 3 tháng (test)
DÂY TEST MÀN HÌNH 5S 25 liên hệ 3 tháng (test)
DÂY TEST MÀN HÌNH 6G 37 liên hệ 3 tháng (test)
DÂY TEST MÀN HÌNH 6P 38 liên hệ 3 tháng (test)
DÂY TEST MÀN HÌNH 6S 38 liên hệ 3 tháng test
DÂY TEST MÀN HÌNH 6SP 38 liên hệ 3 tháng test
DÂY TEST MÀN HÌNH 7G/Plus 62 liên hệ 3 tháng test
DÂY MÀN HÌNH   SLL  
K012 22 liên hệ 3 tháng test
T560 27 liên hệ 3 tháng test
S8-701 20 liên hệ 3 tháng test
T1-701 20 liên hệ 3 tháng test

PIN IPHONE-IPAD


 

TÊN SẢN PHẨM GIÁ SỐ LƯỢNG BẢO HÀNH
PIN IP EU  ZIN      
4G ZIN EU 73 LIÊN HỆ 12 THÁNG
4GS ZIN EU 73 LH 12 THÁNG
 5G ZIN EU 77 LH 12 THÁNG
6G ZIN EU 92 LH 12 THANG
6GS ZIN EU 98 LH 12 THANG
6P ZIN EU 125 LH 1 2THANG
6SP ZIN EU  127 LH 12 THANG
7G ZIN EU 125 LH  12 THANG
7P ZIN EU 145 LH 12 THÁNG
8G ZIN EU 175 LH 12 THÁNG
8P ZIN EU 210  LH 12 THÁNG
                                           PIN ZIN IPHONE      
PIN 4G ZIN 72 LH 12 THÁNG
 PIN 4GSZIN 72 LH 12 THÁNG
PIN 5GZIN 84 LH 12 THÁNG
PIN 5SZIN 84 LH 12 THÁNG
PIN 6GZIN 94 LH 12 THÁNG
PIN 6GS ZIN 98 LH 12 THÁNG
PIN 6P ZIN  124 LH 12 THÁNG
PIN 6SP ZIN 135 LH 12 THÁNG
PIN 7GZIN 105 LH 12 THÁNG
PIN 7P ZIN 125 LH 12 THÁNG
PIN 8G ZIN   LH 12 THÁNG
PIN 6G   ZIN MÁY 115 LH 12 THÁNG
 PIN 6S ZIN MÁY 116 LH 12 THÁNG
PIN6P ZIN MÁY 125 LH 12 THÁNG
PIN 6SP ZIN MÁY 145 LH 12 THÁNG
                                                             PIN IPAD      
IPAD MINI